سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

لیست آخرین قیمت لوازم خانگی ریز در بابانه

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
800 وات
۱ آبمیوه گیر 800 وات پروفی کوک مدل PC_AE 1156 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰

لیست تازه ترین قیمت فر توکار در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فر توکار بوش مدل HBG675BS1 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
66 لیتر
۲ فر توکار بوش مدل HBF534ES0I ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۱
۳ فر توکار بوش مدل HBJ558YS0Q ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت مخلوط کن در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ مخلوط کن گاستروبک 1000 وات مدل 40986 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
1200 وات
۲ مخلوط کن و سوپ ساز گاستروبک مدل 41020 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
۳ مخلوط کن پروفی کوک 1200 وات مدل PC-UM 1006 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
500 وات
۴ مخلوط کن گاستروبک 500 وات مدل 40897 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
800 وات
۵ مخلوط کن پروفی کوک 800 وات مدل PC-UM 1195 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
900 وات
۶ مخلوط کن بوش 900 وات مدل MMB66G5M ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت اسپرسو ساز در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اسپرسوساز نوا مدل NOVA 149 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۶
۲ اسپرسو ساز دلونگی 685 مدل EC685M ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
1300 وات
۳ اسپرسو ساز بوش 1300 وات مدل TIS30129RW ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
۴ اسپرسو ساز بوش 1300 وات مدل TIS30321RW ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
1500 وات
۵ اسپرسو ساز بوش 1500 وات مدل TIS65621RW ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
1600 وات
۶ اسپرسو ساز بوش 1600 وات مدل CTL636ES1 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶

لیست تازه ترین قیمت مولتی کوکر در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کاره
۱ مولتی کوکر 8 کاره نوتریکوک مدل NCAF800 ۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت خرد کن در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
550 وات
۱ خرد کن بوش 550 وات مدل MMR15A1 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت سرخ کن در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
4 نفره
۱ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9252 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰
6.2 لیتر
۲ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۰

لیست تازه ترین قیمت چای ساز در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ چای ساز بوش 1800 وات مدل TTA5603 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰

لیست تازه ترین قیمت گوشتکوب برقی در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ گوشتکوب برقی بوش مدل MS6CM6120 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۸
800 وات
۲ گوشتکوب برقی بوش 800 وات مدل MS6CA4120 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۸

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ چرخ گوشت بوش 2000 وات مدل MFW67440 ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۸
2200 وات
۲ چرخ گوشت بوش 2200 وات مدل MFW68660 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۸