سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

لیست آخرین قیمت یخچال فریزر در بابانه

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS68 مدل RS68N8650SL ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
24 فوت
۲ یخچال فریزر سامسونگ RT53 بالا و پایین، بالا فریزر مدل RT53K6540SL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۹/۲۱
30 فوت
۳ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید دو درب RS64 مدل RS64R5306M9 ۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
34 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS80 سه درب نقره ای 34 فوت مدل RS80T5190SL ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ یخچال فریزر سامسونگ RF71 ساید بای ساید 5 درب فرانسوی 2022 مدل RF71A967535 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
690 لیتر
۶ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 690 لیتر مدل RR39/RZ32 ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX257 مدل GR-X257CSAV ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
24 فوت
۲ یخچال فریزر ال جی 682 بالا و پایین 2022 مدل GL-F682HQHL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
26 فوت
۳ یخچال فریزر 26 فوت بالا پایین ال جی اینورتردار سیلور مدل 689 ۴۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
30 فوت
۴ یخچال فریزر ال جی X287 ساید بای ساید 2022 مدل GCX-287TNSI ۹۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت نقره ای مدل L267 ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت سفید مدل L287 ۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی X267 اینستاویو 2022 مدل GR-X267CQES ۹۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GCJ-267PHL ۷۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
30 فوت
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی J247 ۷۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی X259 مدل GR-X259CSBV ۸۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
34 فوت
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی بنتلی 34 فوت مدل GR-J337 ۸۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۲ یخچال فریزر ال جی X274 ساید بای ساید 34 فوت اینستاویو 5 درب مدل GRX-274 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
423 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-X29FTQKL ۸۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
601 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی601 لیتر L247 مدل GC-L247SLKV ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی J287 مدل GC-J287SLUV ۷۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
630 لیتر
۱۶ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GR-F882HBHU ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
665 لیتر
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GC-X247CSBV ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
716 لیتر
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید الجی 5 درب X39 مدل GR-X39FTKHL ۱۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
761 لیتر
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید 3 درب ال جی J337 مدل GR-J337CQAL ۸۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
889 لیتر
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GRX-334DPB ۱۴۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت آب سرد کن در بابانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ آب سرد کن مدیا مدل YL1675S-W ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸