سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

لیست آخرین قیمت تلویزیون در با بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت AU8000 مدل 43AU8000 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱۰
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q60T مدل 50Q60T ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K هوشمند مدل 50TU7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
55 اینچ
۴ تلویزیون منحنی 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی هوشمند مدل 55TU8500 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 مدل 55AU7000 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU8002 اسمارت 2021 مدل 55AU8002 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K هوشمند مدل 55Q60A ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۰ تلویزیون کیولد 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55Q70T ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU8000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU8000 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کیولد 55Q60T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۴ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت AU9000 مدل 55AU9000 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کیولد 4K مدل 55Q70A ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
65 اینچ
۱۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU7500 هوشمند 2021 مدل 65AU7500 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱۳
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU7000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K هوشمند مدل 65AU9000 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU8000 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۰ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 65Q70T ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۱ تلویزیون منحنی 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8002 اسمارت 2021 مدل 65AU8002 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU7100 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU7100 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K هوشمند مدل 65Q60A ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K هوشمند مدل 65AU8000 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
75 اینچ
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K هوشمند مدل 75Q60A ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 75Q60T ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU8000 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q70A مدل 75Q70A ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۹
۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75Q70T ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K هوشمند مدل 49UN71006LB ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP7750 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k هوشمند مدل 55UP7750 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k هوشمند مدل55UP7550 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55Nano86 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55Nano79 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی4k هوشمند مدل un711 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی مدل 65BX ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4k هوشمند مدل c1 ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی هوشمند 4K مدل 65UN7340 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano79 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۱۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65Nano86 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano90 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k هوشمند مدل 65UP7750 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱
۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8150 اسمارت 4K مدل 65UP8150 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۲۱ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G1 ایوو مدل 65G1 Oled Evo ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 65UP7550 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۳۰
75 اینچ
۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی هوشمند 2021 فورکی UP78003LB مدل 75UP78003LB ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱۷
۲۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل Nano79 ۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
77اینچ
۲۵ تلویزیون77 اینچ ال جی اولد C1 فورکی 2021 مدل 77C1 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
86 اینچ
۲۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 86UN8080 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون سونی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
49 اینچ
۲ تلویزیون سونی 49 اینچ 4K اسمارت مدل 49X8000H ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۳ تلویزیون سونی 49 اینچ 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ فول اچ دی سونی مدل W660F ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
55 اینچ
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X8000H ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X7500H ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت X8000j مدل 55X8000J ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۱۵
65 اینچ
۸ تلویزیون سونی 65 اینچ X8500J اسمارت 2021 مدل 65X8500J ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۱۱
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X8000j مدل 65X8000J ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۱۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
75 اینچ
۱۱ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اندروید مدل 75X9000H ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
75 اینچ
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سونی مدل X9500H ۵۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
75اینچ
۱۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل X8000H ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
85 اینچ
۱۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k هوشمند مدل X8000H ۶۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8QF ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس هوشمند مدل 55U7WF ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ 4k هوشمند مدل U7WF ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل MI TV 55 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۷
۲ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 4K اسمارت P1 مدل MI TV P1 55 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۷
۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4X مدل MI TV 4X 55 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۶
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ شیاومی Mi TV 4S 65 ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۷
۵ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4X اندروید مدل MI TV 4X 65 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۷
75 اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ شیائومی Q1 اندروید 2021 مدل MI TV Q1 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت توشیبا مدل U7950 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۸/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
65 اینچ
۱ تلویزیون 65 اینچ گوسونیک 4k هوشمند 65GLED-6065 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱