سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی است
تعداد محصول : ۰ محصول
مبلغ پرداختی : ۰ تومان

لیست آخرین قیمت تلویزیون در با بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU7000 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K هوشمند مدل 55Q60A ۱۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۳ تلویزیون کیولد 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55Q70T ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت 2021 مدل 55Q80A ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 مدل 55AU7000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
۶ تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت AU9000 مدل 55AU9000 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کیولد 4K مدل 55Q70A ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد مدل 55LS03T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۰ تلویزیون منحنی 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55Q60R ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی هوشمند مدل 55TU8500 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55AU8000 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت کیولد 55Q60T ۱۸/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
60 اینچ
۱۶ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 60AU8000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
65 اینچ
۱۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 کیولد 4K مدل 65Q70A ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU8002 اسمارت 2021 مدل 65AU8002 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU7000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K هوشمند مدل 65AU9000 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU7100 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۲ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 65Q70T ۳۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU8000 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۴ تلویزیون منحنی 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷
۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU7100 ۲۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K هوشمند مدل 65AU8000 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۱۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K هوشمند مدل 65Q60A ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
75 اینچ
۲۹ تلویزیون 75 اینچ 4k هوشمند مدل AU7000 مدل 2021 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ ال ای دی هوشمند مدل AU8000 ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۳۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU8000 ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۳۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ AU8072 فورکی اسمارت 75AU8072 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
82 اینچ
۳۳ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ 4k هوشمند 82TU8000 ۵۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
85 اینچ
۳۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q70A مدل 85Q70A ۷۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۷
۳۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستالی 4K هوشمند مدل 85AU8000 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP7550 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
49 اینچ
۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K هوشمند مدل 49UN71006LB ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل Nano75 هوشمند 2021 مدل 50Nano75 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 50UP7750 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل Nano80 هوشمند 2021 مدل 50Nano80 ۱۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
55 اینچ
۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ C2 اولد 2022 با پنل پیشرفته ایوو مدل Oled 55C2 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۸
۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی هوشمند 2021 فورکی UP78003 مدل 55UP78003 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k هوشمند 2021 مدل 55UP8150PVB ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل Nano75 اسمارت 55Nano75 ۱۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۱ تلویزیون اولد ال جی B2 اسمارت 55 اینچ 2022 مدل LG Oled 55B2 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت نانوسل مدل 55Nano90 ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55Nano86 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k هوشمند مدل 55UP7750 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k هوشمند مدل55UP7550 ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55Nano79 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
65 اینچ
۱۹ تلویزیون 65 اینچ OLED ال جی مدل 65BX ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۰ تلویزیون 65 اینچ 4k هوشمند مدل c1 ۴۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65Nano86 ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP81 فورکی اسمارت 2021 مدل 65UP81003 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 65UP7550 ۲۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل Nano75 اسمارت 65Nano75 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP8150 اسمارت 4K مدل 65UP8150 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k هوشمند مدل 65UP7750 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65Nano90 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
70 اینچ
۳۰ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4k هوشمند مدل 70UP7750 ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
75 اینچ
۳۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ 2021 هوشمند 8K مدل 75NANO95 ۶۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP81 فورکی اسمارت 2021 مدل 75UP81003LA ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی هوشمند 2021 فورکی UP78003LB مدل 75UP78003LB ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت nano75 مدل 75Nano75VPA ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت UP77003LB مدل 75UP77003LB ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
77 اینچ
۳۶ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 77CX ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
77اینچ
۳۷ تلویزیون77 اینچ ال جی اولد C1 فورکی 2021 مدل 77C1 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49 اینچ
۱ تلویزیون سونی 49 اینچ 4K اسمارت مدل 49X8000H ۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ فول اچ دی سونی مدل W660F ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
55 اینچ
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X8000H ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۴ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X7500H ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ X8500J اسمارت 2021 مدل 55X8500J ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت X8000j مدل 55X8000J ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی گوگل تی وی X90J 2021 مدل 55X90J ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
65 اینچ
۸ تلویزیون سونی 65 اینچ X8500J اسمارت 2021 مدل 65X8500J ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت X8000j مدل 65X8000J ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X9500G ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۱۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X90J اسمارت 4K 2021 مدل 65X90J ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
75اینچ
۱۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل X8000H ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
85 اینچ
۱۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 4k هوشمند مدل X8000H ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس Full HD اسمارت مدل 43A6000 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 2021 هوشمند 4k مدل 55A6G ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8QF ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس هوشمند مدل 55U7WF ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 2021 هوشمند 4k مدل 55U8GQ ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 2021 هوشمند 4k مدل 65U7G ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون شیائومی 43 اینچ P1 فورکی اندروید 2021 مدل Xiaomi Mi P1 43 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ سیائومی P1 فورکی اندروید مدل MI P1 50 Inch ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
55 اینچ
۳ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 4K اسمارت P1 مدل MI TV P1 55 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۴ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل MI TV 55 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4S فورکی اندروید 2021 مدل Xiaomi MI TV 4S 55 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۶ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q1 اندروید 2021 مدل MI TV Q1 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ شیاومی4S اندروید 2021 مدل Mi TV 4S 65 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
75 اینچ
۸ تلویزیون 75 اینچ شیائومی Q1 اندروید 2021 مدل MI TV Q1 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون اینفینیکس در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون اینفینیکس 43 اینچ فول اچ دی اسمارت X1 مدل Infinix X1 43 Inch ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت توشیبا مدل U7950 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در با بانه

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون شارپ 55 اینچ 2021 اندروید DL6 مدل 55DL6NX ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
60 اینچ
۲ تلویزیون شارپ 60 اینچ 4K HDR اندروید BK1X مدل 4TC-60BK1X ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
۳ تلویزیون شارپ 60 اینچ AH1X اسمارت مدل 4T-C60AH1X ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵
65 اینچ
۴ تلویزیون شارپ 65 اینچ 2021 اندروید DL6 مدل 65DL6NX ۲۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۵